Privacyverklaring

Privacyverklaring groen ID, buro voor groenvormgeving uit Den Dolder

Contactgegevens:

www.groenid.nl

info@groenid.nl

+31 6 252 688 32

contactpersoon: Gemma Diks

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

groen ID verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

groen ID verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

groen ID verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

groen ID gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door groen ID en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek je persoonlijke gegevens in te zien wordt schriftelijk ingediend. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijdern. Je kunt ons tevens altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om je persoonsgeggevens door ons te laten verwerken.

 

Opslage en verwijdering

Jouw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland opgeslagen. Je pesoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor onze dienstverlening aan jou of zolang als bij de wet verplicht is.